Charlotte Bollaert

Charlotte Bollaert ging in april 2015 aan de slag als assistent aan de afdeling Russisch van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent, waar ze verbonden is aan de onderzoeksgroep TRACE. Ze behaalde in 2014 het diploma van Master in het Vertalen en werkte in 2015 een master in de Oost-Europese Talen en Culturen af, beide aan de Universiteit Gent. Ze spendeerde een semester in Rusland, kreeg een beurs om een semester in Belarus te studeren, liep stage als lesgever Engels in Rusland en als vertaler in Groot-Brittannië. Tijdens haar eerste studie groeide haar interesse voor de receptie van Westerse vertaalde literatuur in Rusland. Haar doctoraatsonderzoek ligt dan ook in de lijn van haar eerdere bachelor- en masterscripties, en handelt over de receptie van Jean-Paul Sartre in Rusland. Het project wordt uitgevoerd onder de begeleiding van Guy Rooryck en Piet Van Poucke.

Contact: Charlotte.Bollaert@UGent.be

photo