Thomas Langerak

Thomas Langerak studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en aan de Moskouse Staatsuniversiteit (MGU). Van 1975 tot 2000 doceert hij Russische literatuur aan de UvA, sinds 2000 aan de Universiteit Gent. In 1995 verdedigt hij aan de UvA zijn doctoraatsproefschrift over de Russische schrijver Andrej Platonov.

Zijn onderzoek concentreert zich op de receptie van de Russische literatuur van de 20e eeuw in de Lage Landen. Hierbij gaat het niet alleen om de studie van de kritische receptie door critici en lezers, maar ook om vertalingen van Russische poëzie door Vlaamse en Nederlandse dichters en verwerking van motieven uit de Russische literatuur in de Nederlandstalige poëzie.

Daarnaast houdt hij zich ook bezig met het vertalen van hedendaagse Russische poëzie tezamen met de vertalers van het Gents Collectief van Poëzievertalers.

Contact: Thomas.Langerak@UGent.be

Publicaties

Thomas Langerak