Stijn Praet

Stijn Praet behaalde in 2014 zijn doctoraat in de Letterkunde (Universiteit Gent) met het proefschrift Fairy Tales and the Latin Tradition: A Literary-Contextualising Approach. Vervolgens wist hij postdoctorale posities te verwerven aan Stockholms universitet en Harvard University. Momenteel werkt hij als Doctor-Assistent aan de vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent, waar hij de vakken “Inleiding tot de sprookjesstudies” en “Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken” (met Berenice Verhelst) doceert. Hij is ook een kernlid van de RELICS-onderzoeksgroep. Zijn onderzoeksinteresses omvatten onder meer de meertalige literaire sprookjestraditie, middeleeuwse literaturen, literair zelfbewustzijn, narratieve kaders, en de receptie van oudheid en middeleeuwen. In het verleden was hij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Certamina Olympiade Latijn en Grieks, alsook de Ovidius2000-vertaalwedstrijd. Met Wim Verbaal publiceerde hij een bundel Latijnse poëzie in vertaling (In het spoor van Vergilius, Uitgeverij P, 2017). Zijn huidige vertaalproject betreft een collectie middeleeuwse Latijnse wonderverhalen waarvan de meeste nog niet eerder in het Nederlands zijn verschenen.

ContactStijn.Praet@UGent.be