Geert Crauwels

Geert Crauwels is doctor in de Letterkunde. In 2010 promoveerde hij aan de KU Leuven met een proefschrift over de literaire verwerking van en reflectie op de kinder- en jeugdjaren in de DDR tussen 1971 en 1989 (‘Und der Zukunft zugewandt.’ Abschied von Kindheit und Jugend in der Ex-DDR-Literatur. Drei diskursive Lesarten.’). Tussen 2011 en 2013 was hij docent aan de afdeling Duitse Taal en Cultuur van de Universiteit Leiden. Sinds 2015 is hij docent voor Duitse vertaalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is hij ook docent Duitse Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en aan het Instituut voor Joodse Studies daar. Hij publiceerde o.m. over Max Frisch, Wende-Literatur en over autoritaire en totalitaire discoursen. Zijn onderzoek tot nog toe was hoofdzakelijk gefocust op de literatuur uit de voormalige DDR, de relatie tussen ideologie, taal en machtsstructuren en de thematisering hiervan in de hedendaagse Duitstalige literatuur. Verder onderzoek zal zich toespitsen op de vertaalcomponent in zijn ruimere betekenis: als interculturele transfer in het werk van Duitstalige auteurs met een zgn. migratieachtergrond. De triade grenzen en hun transgressie, normen en normalisatie, en ten slotte literaire autoreflexiviteit staat hierbij centraal.

Contact: geert.crauwels@vub.be