Marieke Frenkel

Marieke Frenkel werkt onder begeleiding van Prof. Dr. Désirée Schyns (UGent) aan een doctoraat over de enscenering van het vreemde bij Cees Nooteboom. Met een literair-comparatistische en vertaalkundige benadering onderzoekt ze hoe de interculturaliteit in Nooteboom’s oeuvre in verschillende doelculturen wordt weergegeven. Het corpus van haar doctoraatsproject omvat romanvertalingen in het Frans, Duits, Engels en Portugees.
Marieke Frenkel studeerde Nederlands Taal- en letterkunde en Vergelijkende Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht, Germanische Philologie aan de Universiteit van Bern en ze behaalde de “Spécialisation langues et littératures européennes comparées dans le programme d’études de maîtrise universitaire ès lettres” aan de Universiteit van Lausanne. Ze woont in Zwitserland, waar ze als freelance vertaalster werkzaam is. Van 2000 tot 2014 was ze co-voorzitster van de Association suisse Isabelle de Charrière.

Contact Marieke.FrenkelKloosterman@UGent.be