Christina Bezari

Christina Bezari is doctoraatsstudente bij de Vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent. Ze behaalde haar Bachelor in Translation Studies aan de Ionische Universiteit op Korfoe en haar Master in Vergelijkende Literatuurwetenschap aan de Sorbonne (Paris IV). Haar onderzoeksinteresse behelst literaire theorie, taalfilosofie, filosofie van het literaire vertalen (met bijzondere focus op Griekse, Italiaanse, Franse en Duitse dichters van de late achttiende, de negentiende en de vroege twintigste eeuw). Haar artikelen over het werk van Friedrich Hölderlin, Gérard de Nerval, Dino Campana, Antonin Artaud en Maurice Blanchot zijn verschenen in internationale tijdschriften met peer review. Op 3 en 4 maart 2017 was ze aan de Sorbonne co-organisator van de internationale conferentie The Imaginaries of Translation. Haar doctoraatsonderzoek handelt over vrouwelijke uitgevers van literaire tijdschrijften afkomstig uit Zuid-Europa.