Berenice Verhelst

Berenice Verhelst is postdoctoraal onderzoeker (FWO Vlaanderen) aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op laatantieke poëzie en de epische traditie (Grieks en Latijn). In 2016 publiceerde zij een poëtische vertaling van Hero en Leander van de Griekse dichter Mousaios. Momenteel werkt zij ook mee aan de nieuwe Engelse vertaling van de Dionysiaka van Mousaios’ grote voorbeeld Nonnos van Panopolis. Sinds 2015-16 doceert zij (samen met Wim Verbaal en Tim Noens) het vak “Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken” aan de Universiteit Gent. Sinds 2014 vertegenwoordigt zij de Ugent ook in het Certamina-comité (verantwoordelijk voor de Vlaamse Vertaalolympiades Latijn en Grieks).

Contact: Berenice.Verhelst@UGent.be

foto_berenice_zw