Amaury de Sart

Amaury de Sart is assistent bij de afdeling Frans van de vakgroep Vertalen, Tolken en Meertalige communicatie van Universiteit Gent. In 2013 behaalde hij een master Romaanse talen (Frans-Spaans) aan de Universiteit van Luik. Zijn masterproef handelde over de theorie van Henri Meschonnic. Daarna deed hij meerdere stages in de culturele sector in Brussel alsook een stage in de journalistiek in Zuid Afrika. Sinds oktober 2015 werkt hij aan een doctoraatsthesis over de Spaanse schrijver Julián Ríos, waarbij hij vooral aandacht besteedt aan de modaliteiten van vertaling in zijn schrijven en aan de receptie van zijn werk in de Franstalige culturele wereld.

Contact: amaury.desart@UGent.be

Publicaties

Amaury de Sart - CLIV