Potentieel en limieten van vertaalkritiek

Gastcollege met Anja van de Pol-Tegge (Vrije Universiteit Brussel en Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf).

Het gastcollege vindt plaats in het kader van het college Deontologie in de Master Vertalen maar is open voor alle geïnteresseerden.

Literaire vertalingen worden jaar na jaar in een groot aantal geproduceerd en op de boekenmarkt als vanzelfsprekend beschouwd. Hoe kunnen we echter de kwaliteit van deze vertalingen – en van de beslissingen die tijdens het vertaalproces werden genomen – beoordelen? En wat zijn de verifieerbare en methodische criteria waarmee we rekening moeten houden? In dit college wordt ingegaan op deze vragen en toegelicht wat de verschillende vormen en uitdagingen zijn van een ‘vertaalkritiek’. Aan de hand van casestudies worden twee verschillende perspectieven voor de evaluatie van literaire vertalingen gepresenteerd. Met de focus op de ‘equivalentie’ van bron- en doeltekst wordt vooreerst het systematisch model van een ‘Translation Quality Assessment’ van Juliane House besproken. Met de focus op de ‘vertaalstrategie’ wordt vervolgens het programmatische model van imagologie dat door Hugo Dyserinck in de vergelijkende literatuurwetenschappen werd ontwikkeld als een vertaalkritische invalshoek toegepast. We zullen samen nagaan of deze evaluatiemodellen geschikt zijn voor literaire vertalingen.

Wanneer: Donderdag 13 december 2018 – 12.00-14.00

Waar: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, lokaal D.3.14

Voor meer informatie: sonja.lavaert@vub.be

Miriam Van hee in gesprek met haar vertalers Daniel Hugo en Philippe Noble

Op maandag 19 november (14u-15.30u) heeft in Poëziecentrum (Vrijdagmarkt, Gent) een gesprek plaats tussen Miriam Van hee en twee vertalers van De bramenpluk: Philippe Noble (Frans) en onze “vertaler op campus” Daniel Hugo (Afrikaans).

De bramenplukIn plaas van die stilte. ’n Keuse uit die gedigteLa cueillette des mûres

Moderatoren: Désirée Schyns (Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie) en Yves T’Sjoen (Vakgroepen Letterkunde & Talen en Culturen).

Met steun van de onderzoeksgroepen: CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling, UGent-VUB), TRACE, POWEZIE en Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (UGent).

Met dank aan de vakgroepen VTC en Letterkunde (UGent).

Iedereen van harte welkom.

De ‘getuigenis’ van de dader Trauma, stem en vertaling

Gastcollege met Anneleen Spiessens (postdoctoraal researcher in het Departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent)

Het gastcollege vindt plaats in het kader van het college Deontologie in de Master Vertalen maar is open voor alle geïnteresseerden.

Welke ethische en taalkundige moeilijkheden duiken op bij het uitgeven en vertalen van daderverhalen over genocidair geweld? In dit college zal worden gefocust op de autobiografie van Auschwitz-kampcommandant Rudolf Höss en de interviews die de Franse reporter Jean Hatzfeld afnam van Rwandese Hutu’s in de gevangenis van Rilima. Het verhaal van de dader kan worden gezien als een extreme vorm van getuigenis, in die zin dat het niet alleen de grenzen opzoekt van wat ethisch-moreel aanvaardbaar of zelfs geloofwaardig is, maar ook omdat het niet lijkt te beantwoorden aan het ‘genre’ van de getuigenis. Als we de term ‘getuigenis’ al kunnen gebruiken voor teksten die zo weinig ontwrichting, zo weinig trauma uitdrukken, in tegenstelling tot de verhalen van overlevenden. De daderteksten zijn waardevol en veelzeggend, juist omwille van wat er niét staat: de termen die de spreker niet gebruikt, de gedachten die hij niet formuleert, de emoties die hij niet verwoordt. Het niet-traumatische karakter van de ‘getuigenis’ heeft gevolgen voor het taalgebruik (gedetailleerd en klinisch volgens de uitgevers van Höss) en de ‘stem’ van de spreker (monotoon, volgens Hatzfeld). Dat aspect van het daderdiscours interpreteren, weerspiegelen en betekenis geven vormt een grote uitdaging voor iedereen die betrokken is bij het tot stand komen van de uiteindelijke ‘getuigenis’, en in het bijzonder voor de vertaler.

Wanneer: Donderdag 29 november 2018 – 12.00-14.00

Waar: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, lokaal D.3.14

Contactsonja.lavaert@vub.be

“… mijn trage reistocht door de nacht …” Herinneringen aan Raymond Van den Broeck

“… mijn trage reistocht door de nacht …”
Herinneringen aan Raymond Van den Broeck

Vrijdag 8 februari 2019
KU Leuven
Campus Antwerpen
Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen

Programma

13.00-13.30 uur
Onthaal

13.30-14.00 uur
Een vertaaltheorie in de conjunctief. Raymond Van den Broecks theoretische ambivalentie
Henri Bloemen

14.00-14.30 uur
De onvertaalbare Mallarmé
Paul Claes

14.30-15.00 uur
Denken door metaforen: Raymond Van den Broecks cruciale bijdrage tot de cognitieve vertaalwetenschap
Lieven D’hulst

15.00-15.30 uur
Sendbrief vom Dolmetschen
Erik Hertog

15.30-16.00 uur
Koffiepauze

16.00-16.30 uur
Over kritisch normbesef
Ton Naaijkens

16.30-17.00 uur
Therapie en vertaling
Winibert Segers

17.00-17.30 uur
“Zou jij je daar niet aan wagen, collega Waegemans?”
De receptie van Russische literatuur in de Nederlanden
Emmanuel Waegemans

De studienamiddag is gratis. Wel graag aanmelden bij Karen.Foelen@kuleuven.be vóór 14 januari 2019.

Vacature: Professor in vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer

Solliciteren tot 06-11-2018 
Vakgebied: Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer
100% Docent tenure track
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Referentienummer:201809/LW/ZAP/005

U kunt de vacature, afhankelijk van waar ze werd gepubliceerd, bekijken op de interne (na inloggen) en/of externe vacaturepagina.

OPDRACHT

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is vanaf 1 februari 2019 een voltijds ambt van docent in het tenure track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer.

Academisch onderwijs

U werkt mee aan het onderwijs op bachelor- of masterniveau binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie in een van de talen die in de vakgroep worden gedoceerd.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt vernieuwend onderzoek uit in het domein van vertaalonderzoek toegespitst op cultural transfer.

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

PROFIEL

Kennis/ervaring

  • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in het vakgebied Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
  • U hebt aantoonbare expertise in vertaalonderzoek, toegespitst op cultural transfer;
  • U bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te begeleiden en hiervoor de nodige fondsen te verzamelen;
  • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;
  • U kunt aantoonbare ervaring voorleggen in onderwijs op academisch niveau;
  • Het niveau van uw Nederlands en van één of meerdere vreemde talen van de vakgroep vertalen, tolken en communicatie is C2;
  • Strekken tot aanbeveling:
       • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald;
       • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau;
       • Onderwijsprofessionalisering
       • Ervaring met vertaling in de culturele sector

 

MEER INFORMATIE

Nadere informatie betreffende deze vacatures kan verkregen worden bij Prof. Veronique Hoste (veronique.hoste@UGent.be) van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Call for Papers – Paradoxes and Misunderstandings in Cultural Transfers

Van woensdag 22 tot vrijdag 24 mei 2019 organiseert de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UC Louvain) een internationale conferentie onder de titel “Paradoxes and Misunderstandings in Cultural Transfers”/”Les transferts culturels : paradoxes et malentendus”.

 

Introduced in Cultural History in the late 1980s to cover the dead angles of comparative studies, the notion of cultural transfer refers to diverse phenomena of circulation, transformation and reinterpretation of cultural and textual goods across geo-cultural areas. As a research method intended to override national  rameworks, Cultural Transfer Studies have inspired an increasing amount of interdisciplinary work in various fields such as Literary Studies (e.g., Lüsebrink 2008, Roland 2016), Translation Studies (e.g., Göpferich 2007, Roig-Sanz & Meylaerts 2018), or Cultural and Art History (e.g., Espagne 2013, Middell 2014). Beyond the sole idea of displacement between a source and a target culture, cultural transfers aim to do justice to the heterogeneity of each cultural zone and to the logics of intersection and hybridity by identifying enclaves, networks and vectors of exchanges. Inspired by the promises of  entangled history’/’Verflechtungsgeschichte’ (Werner & Zimmerman 2003) – which takes into account the reciprocity and multidirectionality of (re-)transfers –, recent studies have investigated the diversity, intertwining and non-linearity of a broad spectrum of transfer practices, including translations, thus giving voice to mediating activities and agencies largely ignored so far (e.g., D’hulst 2012).

Despite its conceptual relevance and the proliferation of case studies on mediators and border crossing phenomena, Transfer Studies seem to have reached a
turning point. On the one hand and as already pointed out by Werner and Zimmerman (2003), even entangled objects, entities and practices do not escape pre-established categorizations and the essentialist pitfalls they entail. On the other hand, the insistence on coincidence and the methodological flattening out of any pre-existing borders, sometimes at the expense of historicity, risk to precipitate the methodological framework toward unproductive relativism. As a result, and because of a certain lack of consensus among theorists (Joyeux 2003), the added value and the merits of Transfers vis-à-vis related concepts in e.g. Postcolonial Studies, Translation Studies, transnational historiography or transcultural studies have been questioned. What is the specificity of cultural transfers? Can it be thought outside the West European context? Can the notion of transfer help us to overcome disciplinary, national and linguistic borders? Or does it reaffirm them? How should we apprehend the (non-)linearity and asymmetry of transfer processes over various spaces and times? Is it possible to measure the impact of transfers and (how) can we evaluate their relative ‘success’? Facing these questions and paradoxes, this conference would like to (re)think the viability of the concept of cultural transfer, its current and future challenges as well as its tools, objectives and epistemological framework(s) in an interdisciplinary perspective. The main issues we would like to discuss are related, but not limited, to four topics: (1) linearity, (2) borders/boundaries, (3) competing/connected concepts and (4) impact/success.

1) (Non-)Linearity. Transfer is a continuous process involving various moving sources and targets, such as institutions, languages, cultures, agents. How can we adequately apprehend them across time within or outside the reductionist source-target binarity, with its hierarchical and often too unidirectional frames?

2) Borders/Boundaries. Do transfers and translations create (Pym 1998), enforce (Leerssen 2014) and/or surpass borders? What is the impact of the researcher’s position on the way he/she conceives boundaries?

3) Competing/Connected concepts. Transfer is an omnipresent cultural phenomenon linked to concepts from other disciplines (e.g. hybridity, métissage,
in-betweenness, transculturality, pluriculturality, translation, networks, third space, etc.). Do these related concepts go beyond purely conceptual discrepancies, and if so, can concepts from other disciplines bring insight to Transfer Studies, and vice versa?

4) Impact/success. (How) can we evaluate the function(s), impact and success of transfer processes over time? What can we learn from failed transfers? What are the consequences of misunderstandings and how to deal with them? How and when do researchers define a transfer as ‘successful’ or not?

 

We invite speakers to submit abstracts of maximum 200 words, methodologically and/or theoretically motivated. The conference languages will be English and French. Please send your abstract and short bio-bibliographical note to both Julie.crombois@uclouvain.be and elies.smeyers@uclouvain.be before 30 October 2018.

 

Confirmed keynotes/ conférenciers confirmés
– Elke Brems (KU Leuven)
– Diana Roig-Sanz (Universitat Oberta de Catalunya)

Organizing committee/ comité d’organisation
– Julie Crombois (FNRS, UC Louvain)
– Dirk Delabastita (U Namur)
– Maud Gonne (FNRS, U Namur/UC Louvain)
– Hubert Roland (FNRS, UC Louvain)
– Elies Smeyers (FNRS, UC Louvain/U Gent)
– Stéphanie Vanasten (UC Louvain)

Scientific committee/ comité scientifique
– Marnix Beyen (U Antwerpen)
– Lieven D’hulst (KU Leuven)
– Jaap Grave (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
– Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam)
– Reine Meylaerts (KU Leuven)
– Lut Missinne (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
– Helga Mitterbauer (ULB)
– Francis Mus (U Liège)
– Arvi Sepp (VUB/U Antwerpen)

Seminar : The Author’s Other Voice: Literary Translation in Theory and Practice (NeMLA)

Northeast Modern Language Association (NeMLA)
The 50th Annual Convention
Washington DC

March 21-24, 2019.

The interdisciplinary turn in the field of Translation Studies has raised a number of questions regarding the interweaving of theory and practice, the development of hybrid approaches to the target text, the power of translation to shape cultural relations, and the growing expectations of the reader for truth and clarity. In this context, the role of the literary translator becomes ever-more pertinent. His/her verbal dexterity as well as the ability to capture the narratological complexity of the source text define the subtle border between content and form and shape the identity of the translated work of art. Yet the literary translator’s most challenging task is to decide whether the creative use of language can be rendered possible without infringing the rules of linguistic acceptability. This question constitutes the starting point of our inquiry and calls for further research on both individual and collective variables that influence the translation process. Given the translator’s ability to question the singularity of literary traditions and offer a better understanding of the intrinsic pluralism of culture, this seminar seeks original approaches regarding the social utility and functions of the translated text.

Theoretical considerations and/or practical case studies can focus on either a descriptive, target-oriented, functional, and systemic analysis of literary translation (Gideon Toury 1985; Dilek Dizdar 2009) or towards a normative, source-text oriented, linguistic, and atomistic standpoint (Heidrun Gerzymisch-Arbogast 2006). Other possible approaches can examine the social constraints that condition the reception of literary translation (Gisele Sapiro 2008), the enunciatory process of cultural translation and its relation to the concept of hybridity (Homi Bhabha 1994), the hermeneutic motion and the battle between literal and symbolic meaning (George Steiner 1975), the element of resistance and the irresolution of translation (Walter Benjamin 1921), the claim of aesthetic autonomy (Lawrence Venuti 2012), the ethical turn in translation studies (Mary Snell-Hornby 2006), and the place of translations both within a given literature and in the intersection between literatures (Theo Hermans 1985). Reflections on literary translation through the prism of philosophy, sociology, poetics, studies on the imaginary or any other related field are also welcome.

This seminar is part of the 50th annual Northeast Modern Language Association (NeMLA) convention which will take place in Washington DC from the 21st until the 24th of March 2019. Scholars at any stage of their research are welcome to submit their abstracts (100-250 words) before the 30th of September 2018. Submissions for this seminar can only be sent via the convention’s website: https://www.cfplist.com/nemla/Home/S/17249

For further information you can contact the organizer: bezari.christina@gmail.com

Short Description:
This seminar welcomes original approaches with regard to the translation of poetry and prose. Scholars at any stage of their research are invited to reflect on the status of the literary translator, the social utility of the translated work of art, the emergence of new paradigms in Translation Studies, the interchange between theory and practice, and the contribution of literary translation in shaping cultural relations.

De kwaliteit van vertalingen. Een terminologie van de vertaalevaluatie

Winibert Segers en Gijs-Walt van Egdom, De kwaliteit van vertalingen. Een terminologie van de vertaalevaluatie.

Samenvatting
Wat is een goede vertaling? Wat doet een competente vertaler? De kwaliteit van vertalingen probeert hierop een antwoord te formuleren. De basistermen van de vertaalevaluatie worden op een bevattelijke manier uitgelegd. Daarnaast worden de termen met opmerkingen, voorbeelden en kruisverwijzingen in een context geplaatst. Uiterst geschikt voor beoordelaars in onderwijs en beroepscontexten, docenten en studenten vertaalkunde, vertalers en revisoren.

Over de auteurs

Winibert Segers is verbonden aan de KU Leuven en begeleidt de vertaalateliers Administratief vertalen en Medisch vertalen.

Gys-Walt van Egdom is als docent en onderzoeker verbonden aan de Zuyd hogeschool.

Meer informatie: https://www.pelckmanspro.be/de-kwaliteit-van-vertalingen.html

Translating Cultural Memory in Fiction and Testimony – Memory Studies and Translation Studies in Dialogue

Translating Cultural Memory in Fiction and Testimony – Memory Studies and Translation Studies in Dialogue
International Conference

Organizers: Claudia Jünke (University of Innsbruck) and Désirée Schyns (Ghent University)

University of Innsbruck (Austria), 10-11 October 2019

A few years ago Sharon Deane-Cox (2013: 309) observed a “striking absence of dialogue between memory studies and translations studies”, two fields of research which with very rare exceptions (such as Brodzki 2007) did not have much contact with each other. This diagnosis is still valid today and has recently been confirmed by Siobhan Brownlie (2016: 12) who states that “the research concerning translation and memory […] has not been conceptualized as a whole”. The interdisciplinary conference aims at bringing together scholars from cultural memory studies and from translation studies without privileging one of the two disciplinary perspectives. In doing so, it wants to further explore the potential of a new research design that results from the intersections and the nterplay of these two areas of study. The focus of the conference will lie on a particular kind of memory: fictional and testimonial literature’s memories of traumatic pasts, i.e. memories of wars, genocide, dictatorship, colonial oppression, terror and other forms of politically and ethnically motivated violence. We propose to consider literary fictions and testimony that deal with these issues as media of ‘cultural memory’ in the sense of Jan Assmann (1992) and Aleida Assmann (2012), i.e. of collectively shared visions of the past which emerge from historical knowledge stored in and transmitted by cultural objects and practices and which circulate and are negotiated in the (trans)cultural sphere. What happens when texts that represent, perform and negotiate traumatic memories are translated into other languages and therefore into other cultural contexts? What is the importance of particular translation strategies, of paratextual framing, of different horizons of expectation and reception for the transmission of cultural reminiscence? Which role do the translations, the translators and other agents of translation play for memory’s transcultural, cross-border ‘travels’? Is there an ‘ethics of translation’ when it comes to the transfer of memories of past crimes? These are some of the question that the conference wants to address.

The far-reaching absence of dialogue between translation studies scholars and those cultural studies scholars interested in questions of translation seems to be mainly a consequence of the different concepts of ‘translation’ that are at play. On the one hand, cultural studies scholars advocate for a wideranging concept that understands ‘translation’ in a broad and metaphorical sense, referring for instance to the transfers between cultures, areas of knowledge or academic disciplines. This is for instance the case in Doris Bachmann-Medick’s work on the ‘translational turn’ in the humanities (see BachmannMedick 2009). On the other hand, translation studies scholars tend to criticize this conceptual widening and claim the importance of a more specific and narrow concept of translation that keeps ‘translation proper’ as its point of reference (see Dizdar 2009, Heller 2017). In focusing on memories of traumatic pasts in fictional and testimonial literature and in fostering a dialogue between memory scholars interested in questions of translation and translation scholars interested in questions of memory the conference wants to stimulate productive discussions that transcend the binarity of these two positions and that scrutinize the cross-fertilizations between the two academic disciplines.

Confirmed keynote speakers: Susan Bassnett (University of Warwick) and Lucy Bond (University of Westminster)

We encourage the proposal of papers both on theoretical and conceptual aspects and on particular case studies (on different genres such as narrative, poetry, drama, graphic novels, testimony, autobiography) that reflect on the intersections of memory and translation and that explicitly tackle the problems, questions and desiderata addressed in this description. The language of the conference is English; the presentations should not exceed 20 minutes as we want to have sufficient time for discussion.

Scholars interested in participating and presenting a paper are invited to send their abstracts (including short biographical information) of not more than 350 words to the organizers: claudia.juenke@uibk.ac.at, Desiree.Schyns@UGent.be

Deadline for the submission of abstracts of papers: 15 January 2019

Notification of the acceptance of the papers will be sent until the end of February 2019

References:
Assmann, Aleida, 2012: Cultural Memory and Western Civilization. Functions, Media, Archives, Cambridge: Cambridge University Press.
Assmann, Jan, 1992: Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und Politische Identität in frühen Hochkulturen, München: C.H. Beck.
Bachmann-Medick, Doris, 2009: “Introduction: The translational turn”, Translation Studies 2/1, 2–16.
Brodzki, Bella, 2007: Can these bones live? Translation, Survival, and Cultural Memory, Stanford: Stanford University Press.
Brownlie, Siobhan, 2016: Mapping Memory in Translation, Houndmills / Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Deane-Cox, Sharon, 2013: “The translator as secondary witness: Mediating memory in Antelme’s L’espèce humaine”, Translation Studies 6/3, 309–323.
Dizdar, Dilek, 2009: “Translational transitions: ‘Translation proper’ and translation studies in the humanities”, Translation Studies 2/1, 89–102.
Heller, Lavinia, 2017: „Eulen nach Athen? Provokation und Reflexionsanstöße des translational turn derKulturwissenschaft für die Translationstheorie“, Lavinia Heller (ed.): Kultur und Übersetzung. Studien zu einem begrifflichen Verhältnis, Bielefeld: Transcript, 93–115.

Tradurre e ritradurre i classici / Translations and new translations of classics

Op woensdag 7 november 2018 organiseert de VUB een studiedag over het vertalen van klassieke literatuur. De studiedag vindt aan de IIC van Brussel (Instituto Italiano di Cultura, rue de Livourne 38) plaats.

Officiële presentatie (in het Engels):
Italy publishes new translations of foreign classics more often than any other European country. The fact that the Italian language seems to “expire” within a few decades shows its lexical mobility. This conference aims to focus on this specific phenomenon resorting really in the least to the theories of the translation studies: even though these critical tools are necessary for the translator’s cultural baggage, they cannot substitute his/her ear, which remains essential to capture the echo emanated from the original text.

The analysis of these new translations of foreign classics of modern and contemporary literature will focuses on the real practice of translation: some of the best translators of world-renowned classics will be invited to explain their linguistics choices in order to “rejuvenate” the Italian language and in order to know how to combine linguistics needs and publishing strategies.

A special “Dutch focus” will explore translations from Dutch into Italian and vice versa.

Meer informatie en programma: Tradurre e ritradurre i classici

Contact en inschrijving: Stefania Ricciardi (Stefania.Ricciardi@vub.be)