Applications for the 2019 Translation Lab

Residency Dates: November 5-16, 2019
Application Deadline: July 15, 2019

Art Omi: Writers is now seeking proposals for Translation Lab 2019, a 12-day special, intensive residency for four collaborating writer-translator teams in the fall of 2019.

Art Omi: Writers will host four English language translators in New York’s Hudson Valley for 12 days. These translators will be invited along with the writers whose work is being translated into English. All text-based projects—fiction, nonfiction, theater, film, poetry, etc.—are eligible.

Meer informatie: http://www.artomi.org/residencies/writers/apply-for-translation-lab?fbclid=IwAR1KGB-iRDXNg8z30IjMQV-D_EYlAwurWgRE7xr9iPkB4ufNGlT0cFttNvo

Vacature doctor-assistent Engels UGent

OVER DE UGENT

 De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. 

 

UW OPDRACHT 

 • U besteedt minimum 70% van uw opdracht aan hoogstaand en productief wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie, (ver)taalverwerving, terminologie of taaltechnologie (onderzoeksgroep EQTIS, TRACE, MULTIPLES of LT3).
 • U werkt mee aan het onderwijs op bachelor-, master- of postgraduaatsniveau in de afdeling Engels.
 • U verleent ondersteuning bij het uitschrijven van onderzoeksprojecten en het coachen van PhD studenten binnen de onderzoeksgroep.
 • U begeleidt bachelor- en masterscripties.

 

 

UW PROFIEL 

 • U bent houder van een diploma van doctor op proefschrift op het gebied van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie, (ver)taalverwerving, taaltechnologie, taal- en letterkunde of van een gelijkwaardig erkend diploma met Engels. Aan de diplomavereisten moet voldaan zijn op de datum van aanstelling.
 • U hebt reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht binnen het domein van de vertaal- of tolkwetenschap, meertalige communicatie of de taaltechnologie, gestaafd door recente publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten.
 • U beheerst het Engels op het niveau C2 van het ERK (Europees Referentiekader) of als moedertaalspreker.
 • Ervaring in het academische onderwijs in een of meer van bovenstaande gebieden strekt tot aanbeveling.
 • U hebt een uitgesproken interesse voor studentenbegeleiding in de academische en/of voortgezette academische opleiding.

 

 

ONS AANBOD 

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van drie jaar. De aanstelling kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden éénmalig worden hernieuwd voor een termijn van maximum drie jaar. Opgelet: Indien u reeds eerder werd aangesteld als doctor-assistent aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap kan u niet kandideren.
 • De datum van indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 september 2019.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP5. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

 

 

INTERESSE? 

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd. 

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie: 

 • In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van relevante wetenschappelijke publicaties (samengevoegd als één pdf-bestand)
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kan u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.
 • een tekst (max. 1500 woorden) waarin u wu visie met betrekking tot de functie uiteenzet, inclusief een concreet  onderzoeks- en publicatieplan.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB. 

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren. 

 

MEER INFORMATIE 

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Sonia Vandepitte (sonia.vandepitte@ugent.be)

Primera Jornada de traducción literaria del español al neerlandés

Op vrijdag 14 juni 2019 vindt aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de studiedag “Jornada de traducción Literaria Español – Neerlandés” plaats.

Volledig programma: Programa Jornada

La ‘Primera Jornada de traducción literaria del español al neerlandés’ tiene como objetivo destacar la traducción de obras literarias españolas al neerlandés y proporcionar un foro para la investigación que se está llevando a cabo en esta área en Flandes y en los Países Bajos. El objetivo es también establecer un vínculo con el campo de trabajo, dando a los traductores la oportunidad de discutir las dificultades en una mesa redonda, así como las alegrías que trae consigo la profesión de traductor literario. Además, esta jornada de estudio también ofrecerá la oportunidad de dar a conocer el Máster en Traducción Literaria a un público más amplio. La Consejería De Educación Y Formación Profesional de la Embajada de España en el Benelux colabora en esta iniciativa trayendo a la VUB a Lorena Martínez Cienfuegos, asesora lingüística, quien presentará la Plataforma ENCLAVE_RAE para profesionales de la lengua española.

La iniciativa reúne a investigadores de la VUB, la KU Leuven, la Universidad de Amberes y la UGent.

Vacature voor een assistent Nederlandse taal- en vertaalkunde voor het academisch jaar 2019-2020 (Université de Mons)

Aan de Universiteit van Bergen (Université de Mons) is met ingang van 15 september 2019 een mandaat van één jaar vacant voor een assistent Nederlandse taal- en vertaalkunde :

L’Université de Mons annonce la vacance d’un mandat d’assistant temporaire à temps plein au sein de la Faculté de Traduction et d’Interprétation – Ecole d’Interprètes Internationaux, dans le domaine de la traduction et de l’interprétation (néerlandais), à pourvoir au 15 septembre 2019.

Le mandat d’assistant est octroyé pour la période d’un an. Il pourra être prolongé en fonction de la durée de l’absence du titulaire.

Description des tâches

L’assistant-e accomplira des tâches d’enseignement relevant du domaine de la langue néerlandaise et/ou de la traduction ou de l’interprétation (programmes de bachelier et de master), à un maximum de 360 heures par an (max. 16 heures par semaine). Il/elle pourra également être amené-e à encadrer des travaux de fin d’études, ainsi que des stages professionnels.

Diplômes et qualifications

Le/la candidat-e sera titulaire d’un master de 120 crédits en traduction/interprétation, linguistique ou langues et littératures modernes obtenu en date du 1er septembre 2019 au plus tard. La langue néerlandaise doit obligatoirement figurer dans la combinaison linguistique pour laquelle le/la candidat-e a été diplômé-e.

Le/la candidat-e devra faire preuve d’une parfaite connaissance de la langue néerlandaise (niveau C2 du CECR) et d’une excellente maîtrise de la langue française (niveau C1 du CECR).

Le/la candidat-e devra avoir la capacité et la motivation à s’intégrer dans une équipe, ainsi qu’à développer des aptitudes pédagogiques dans le cadre de l’enseignement universitaire.

Dépôt des candidatures

Les candidat-e-s sont invité-e-s à remettre un dossier comprenant les documents suivants : une lettre de motivation, un curriculum vitae, ainsi qu’une copie des diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur avec leurs suppléments (relevés de notes).

Les candidat-e-s pourront être convoqué-e-s à un entretien.

Les candidatures, rédigées en français, seront envoyées sous forme électronique à Gudrun Vanderbauwhede (gudrun.vanderbauwhede@umons.ac.be), coordinatrice du Département de néerlandais.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de s’adresser à Gudrun Vanderbauwhede, coordinatrice du Département de néerlandais (gudrun.vanderbauwhede@umons.ac.be).

Symposium: “Cultural Ambivalence, intersemiotic Translation and artistic Identities”

CULTURAL AMBIVALENCE, INTERSEMIOTIC TRANSLATION AND ARTISTIC IDENTITIES : The literary Production of Musician Writers

Op dinsdag 28 mei 2019 vindt aan de Universiteit van Luik (Salle de l’Horloge) het symposium “Cultural Ambivalence, intersemiotic Translation and artistic Identities” plaats.

The main theme of this symposium is the study of the complex relations between music and literature from the perspective of popular musicians who, some on the margins of their musical career, have also built a literary oeuvre. The number of such ‘crossovers’ is extensive, and over the years they have acquired an institutional validity and identity. We hope to obtain a greater understanding of the internal dynamics at work within various artistic systems and at the same time bring into alignment a number of theoretical concepts from translation studies and comparative literature, such as ambivalence, intersemiotic translation, polygraphy and ethos.

How do the artists themselves view the relationship between these two practices? To what extent does intersemiotic translation occur, or reworking, adaptation or separation, between oeuvres? Why do these artists decide to produce a literary work at a given point in their career? Do they anchor this dual practice in one or two artistic identities? How are these interrelated? To what extent do the two practices overlap (textually or otherwise)? Do they focus attention on this hybrid identity in either their primary discourse (the literature and music) or secondary texts (interviews, paratexts, etc.)?

How are these works positioned in the literary system? Is it easier or harder to get them published and reviewed? Are different norms used to evaluate them? To what extent does the literary criticism draw comparisons to the musical work? What genres do musicians prefer – canonical (poetry, novels) or peripheral (crime fiction, science fiction, children’s books)?

Organisators
Francis Mus
Michel Delville
Christophe Pirenne
Denis Saint-Amand
(Liège University)

Volledig programma en inschrijvingen : www.musicianwriters.be

Fouad Laroui – Writer in residence aan de VUB (21-25 maart 2019)

Van 21-25 maart is Fouad Laroui writer in residence aan de VUB. Hij zal lezingen en gesprekken houden in verschillende talen:

Donderdag 21 maart, 17-19u (lokaal D.3.08): Discussion seminar / séminaire de discussion “Aesthethics and Ethics in Multicultural Literature Today” (hosted by Prof. dr Daniel Acke & Prof. dr. Elisabeth Bekers) ;

Vrijdag 22 maart 12-14u (Studentenrestaurant, STOA): Séminaire déjeuner avec Dr. ir Fouad Laroui “Réflexions postcoloniales sur la Francofonie” (organisatie Prof. dr. Daniel Acke & Prof. dr. Sabine Hillen voor La Semaine de la Francophonie) ;

Vrijdag 22 maart 18u30-21u (U-Residence, groene zaal): Alumni Drink en Literaire Avond met Fouad Laroui rond zijn laatste roman L’insoumise de la Porte de Flandre (2017)

Maandag 25 maart 13-15u (Promotiezaal D.2.01): Gesprek tussen Jean Paul Van Bendegem en Fouad Laroui over diens recent boek Dieu, les mathématiques et la folie (Robert Laffont, 2018)

Volledig programma: Programma F. Laroui 21-25 maart

Polyglots and Polysystems? Researching multilingualism in contemporary Latin American and Latino literature and film

Op 15 maart 2019 vindt aan de KUL (Campus Antwerpen) de studiedag “Polyglots and Polysystems?/¿Políglotas y Polisistemas? Researching multilingualism in contemporary Latin American and Latino literature and film” plaats.

Multilingual writing has been a common practice since Antiquity, but has only become a popular research topic among critics in recent years. Kellman, who prefers the term translingualism, states that “the creation of a new voice means the invention of a new self” (2014). Many writers as well as film directors draw on their daily use of more than one language as a creative resource, but, as Yildiz points out in her authoritative essay Beyond the Mother Tongue, The Postmonolingual Condition, multilingualism is still haunted by the ideal of one true mother tongue (Yildiz 2012). Moreover, there is the material impossibility of a radically plurilingual literature because big publishing houses are not interested in it (Lennon 2010).

In the one-day conference, Polyglots and Polysystems, it is our aim to analyze multilingualism in literature and film from different perspectives through which both the product and the process can be approached. Codde, for instance, reminds us that, although Polysystem Theory seems to have lost its appeal for students and researchers of comparative literature, Even-Zohar’s interpretative model still offers a “framework for a wide-ranging and still topical study of a variety of cultural phenomena” (Codde 2003). The conference will bring together insights and methodologies from literary studies, film studies and translation studies, and confront these with new perspectives in the field. We also welcome case studies of contemporary literary works and films from 2000 until now. The main focus will be on texts and films in English and/or Spanish.

Organizing Institutions: KU Leuven, Research Group VICT (“Translation and Intercultural Transfer”) and Ghent University, Research Group CLIV (“Literature in Translation”)

Conference programmePolyglots and Polysystems

Studiedag : vertalen en bewerken van klassieke teksten voor een hedendaags publiek

In het kader van het vak “Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken” organiseren Berenice Verhelst en Stijn Praet (UGent) dit jaar weer een discussiepanel waarin classici, auteurs, vertalers, dramaturgen het zullen hebben over het vertalen en bewerken van klassieke teksten voor een hedendaags publiek (officiële poster: Panelgesprek – Klassieken voor kinderen en jongeren).

De gasten zijn Peter van Olmen (auteur/docent), Marcel Roijaards (auteur/dramaturg/scenarist), Stefan Van den Broeck (auteur/vertaler/leraar) en Tom Bruynooghe (dramaturg). Het panel zal worden begeleid door Sylvie Geerts (Hoe Skylla in een graafmachine veranderde: de receptie van de klassieke mythologie in de Nederlandstalige jeugdliteratuur van 1970 tot vandaag, diss. 2014). Om het gesprek wat te stroomlijnen gaan de sprekers onder meer nadenken over hoe zij het verhaal van Daedalus en Icarus uit Ovidius’ Metamorphoses naar een jeugdig publiek zouden brengen.

Datum: vrijdag 3 mei van 11.30 tot 14.15 u.

Locatie: Universiteit Gent, Blandijnberg 2 (lokaal 110.079, 1ste verdieping).

Vacature fulltime doctor-assistent Frans-Nederlands (Universiteit Antwerpen)

Het departement Vertalers en Tolken van de UAntwerpen heeft een vacature voor een fulltime doctor-assistent vertalen en vertaalwetenschap Frans-Nederlands.

Het doctor-assistentschap gaat in op 1 oktober 2019, voor een periode van 3 jaar. Na die 3 jaar, op 1 oktober 2022, voorziet het personeelsplan in een vacature fulltime Zelfstandig Academisch Personeel (in tenure track) met een vergelijkbare opdracht.

Meer informatie : https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/2019aapflwex033/

Kandideren kan tot 20 maart 2019.

Vacature hoogleraar Vertaalwetenschap Universiteit Utrecht

Het departement Talen, Literatuur en communicatie (TLC) van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft een vacature voor de functie van Hoogleraar Vertaalwetenschap.

De vacature is terug te vinden op de website van de Universiteit Utrecht. Sollicitaties kunnen alleen via de link op de desbetreffende pagina worden ingestuurd.

Solliciteren kan tot 27 januari 2019.

Vacaturetekst in het Engels: chair_in_translation_studies