International conference T&R 5

Appel à communications / Call for papers
Colloque international / International conference T&R 5 

Théories & Réalités en Traduction & Rédaction 5
Theories & Realities in Translation & wRiting 5

Écrire, traduire le voyage / Writing, translating travel

Anvers / Antwerp
Jeudi 31 mai & vendredi 1 juin 2018 / Thursday 31 May & Friday 1 June 2018

Veuillez adresser votre résumé (question de recherche, corpus, résultats, références…) d’environ 500 mots avant le 9 janvier 2017 à: Heidi.Verplaetse@kuleuven.be et Winibert.Segers@kuleuven.be

Please submit an abstract (research question, corpus, results, references…) of approximately 500 words by 28 February 2017 to: Heidi.Verplaetse@kuleuven.be and Winibert.Segers@kuleuven.be

For more information on conference topics please see T&R5 Antwerp 2018
Full Call for papers T&R5 Anvers Antwerp 2018

Translating diaspora: Surinamese historical novels in Brazil

Date: 21 November, 2-4pm
Place: Vrije Universiteit Brussel,
Pleinlaan 5, 3rd floor, Vergaderzaal

With Prof. Julio Monteiro (Universidade de Brasilia)

The aim of this talk is to cast light upon a possible dialogue between the Brazilian and the Surinamese literary systems, via translation into Brazilian Portuguese from Surinamese historical novels, especially in regard to diaspora narratives. Brazil and Suriname share a common history of forced migration, and narratives depicting this fact pervade the literature of both countries. It is worth emphasizing that the Jewish community in Suriname has its origins mostly in Brazil and that the African slave trade followed roughly the same route in both countries. Since both African and Jewish diaspora are ever-present in historical novels by Surinamese authors, it can be argued that the narratives concerning those communities may catch the attention of the potential Brazilian reader who comes into contact with Surinamese literature. Issues such as the (in)visibility of Surinamese literature in Brazil and the challenges of translation between two peripheral literary systems will be tackled.

Colloquium Platform Vertalen & Vertaalwetenschap

Op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2016 vindt in Münster het jaarlijkse colloquium van het Platform Vertalen & Vertaalwetenschap plaats.  Op donderdagnamiddag is het colloquium – in het Duits – toegankelijk voor een ruimer publiek en heeft het vertalingen van Nederlandse literatuur in het Duits als thema. Op donderdagavond is een podiumgesprek met drie vertalers en een auteur gepland. Op vrijdag staan de wetenschappelijke bijdragen over “Het parcours van Nederlands boek tot buitenlandse lezer” op het programma. De voertaal op donderdagavond en vrijdag is het Nederlands. Voorstellen voor lezingen van 20 minuten zijn welkom tot 31 maart 2016. Voor de Call for Papers zie CFP_Platformdag_Münster_2016.

Unlimited!

De onderzoeksgroep Translation, Interpreting and Intercultural Studies (TrICS) van de Universiteit Antwerpen organiseert een symposium op 29 april 2016 over de toegankelijkheid van live events. Toegankelijkheid, “accessibility”, wordt steeds meer de standaard en is een integraal deel van veel live events vandaag. Unlimited! wil hulde brengen aan deze ontwikkeling en de actuele toestand in kaart brengen, met speciale aandacht voor audiodescriptie, zowel audio-boventiteling als audio-ondertiteling, boventiteling voor slechthorenden en gebarentaal. Het volledige programma vindt u op Unlimited!

CETRA Summer School 2016

A provisional programme for the 28th CETRA Research Summer School (22 Aug – 2 Sep 2016 at KU Leuven, campus Antwerp) is now available at http://www.arts.kuleuven.be/cetra/programme. Since 1989, the CETRA Summer School in Translation and Interpreting Studies offers a unique setting for PhD students, postdocs and young scholars who spend two weeks of research under the supervision of a team of prominent scholars in Translation Studies. This year’s CETRA Chair Professor is Jeremy Munday (University of Leeds).

Applications for the Summer School are possible until April 8th. Please find all information about the application procedure at http://www.arts.kuleuven.be/cetra/application.

Promotie Thomas Spittael

Op maandag 7 december 2015 promoveerde Thomas Spittael aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van UGent tot Doctor in de Letterkunde op een proefschrift getiteld The Paratextual, Translational, and Print-Cultural Mediation of Jean-Jacques Rousseau’s Discours sur les Sciences et les Arts in Britain (1751–1785). 

Promotoren van het proefschrift waren:

Prof. Dr. Sandro Jung (promotor)
Prof. Dr. Guy Rooryck (co-promotor)
Prof. Dr. Lieve Jooken (co-promotor)

De leescommissie bestond uit:

Prof. Dr. Anne Bandry-Scubbi (Université de Strasbourg)
Prof. Dr. Fiona McIntosh-Varjabedian (Université de Lille 3)
Prof. Dr. Agnes Guiderdoni (Université Catholique de Louvain)
Prof. Dr. Jürgen Pieters (Universiteit Gent)

Promotie Gys-Walt Van Egdom

Op dinsdag 30 juni vindt aan de VUB (lokaal E0.12, 15u) de promotie plaats van Gys-Walt Van Egdom. Zijn proefschrift is getiteld

Naar een ethiek van de literaire vertaling

De leescommissie bestaat uit de volgende leden:

Daniel Acke – voorzitter van de jury (Vrije Universiteit Brussel)
David Gullentops – promotor (Vrije Universiteit Brussel)
Désirée Schyns – extern jurylid (Universiteit Gent)
Winibert Segers – extern jurylid (Katholieke Universiteit Leuven)
Arvi Sepp – intern jurylid (Vrije Universiteit Brussel/Universiteit
Antwerpen)
Marc Vanden Bossche – intern jurylid (Vrije Universiteit Brussel)

Platform vertaalwetenschap en vertalen in de Lage Landen

Vrijdag 26 juni 2015

Universiteit Antwerpen
Dept. Toegepaste Taalkunde / Vertalen en Tolken
Schildersstraat 41 (wegbeschrijving)
2000 Antwerpen
(aula 126)

Programma (samenvattingen van de bijdragen)

10u30
Ontvangst met koffie en thee
11u00
Welkomstwoord

Sessie 1: literatuur en vertaling
(sessievoorzitter: Ton Naaijkens)
11u10
Kerstin Kamp (Münster & Nijmegen)
Paratekst in Duitse vertalingen van Middelnederlandse teksten door de eeuwen heen
11u35
Elies Smeyers (UCLouvain & UGent)
Hugo Claus in het Frans. Een multidisciplinaire benadering van de theatervertalingen en van hun impact op het auteursbeeld en op de receptie van een succesvolle culturele transfer
12u00
Klaartje Merrigan (KULeuven)
Ethosconstructie en poëtica van het tweetalige schrijven in het oeuvre van Nancy Huston (1984-2002)
12u25
Discussie

13u
Broodjeslunch
Studentenrestaurant Karibu, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Sint-Rochusstraat 36

Sessie 2: taal en taalgebruik in vertaling
(sessievoorzitter: Eric Metz)
14u30
Nina Reviers (UAntwerpen)
Van beeld naar woord: een corpusstudie van het taalgebruik in Nederlandstalige audiobeschrijvingen
14u55
Anniek Kool (UUtrecht)
Partikels vertalen: een onderzoek naar de frequentie en toepassing van partikels in vertaald en oorspronkelijk Nederlands
15u20
Hanne Cardoen (UMons)
Pilootstudie: Hoe zien efficiënte notities eruit? Het mogelijk verband tussen notities, ervaring, moeilijkheidsgraad en accuraatheid bij consecutief tolken
15u45
Discussie

16u15
Slot

16u30
Borrel

Studiedag Der Tod des Empedokles

Der Tod des Empedokles is de onvoltooide tragedie van de Duitse dichter Friedrich Hölderlin (1770-1843). Naar aanleiding van de nieuwe bewerking van Hölderlins stuk door Theater Zuidpool wordt in Vooruit een studievoormiddag gehouden. Deze wordt georganiseerd door de UGent-VUB-alliantieonderzoeksgroepen THALIA (Theatre, Literature and Media in Performance), SEL (Studiecentrum voor Experimentele Literatuur) en CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling) in samenwerking met het theatergezelschap.

De studiedag vindt plaats op vrijdag 27 februari (10:00-12:30) in de Foyer van de Theaterzaal van Vooruit. Toegang is gratis, maar reserveren is verplicht via Simon.Leenknegt@UGent.be (met vermelding van “inschrijving Empedokles” als onderwerp).

Programma:
• Hölderlinkenners Stefan Hertmans en Bart Philipsen (KULeuven) over het onvoltooide treurspel Der Tod des Empedokles
• Het regisseursduo Jorgen Cassier en Koen van Kaam in gesprek met Claire Swyzen (VUB) over de enscenering
• Vertaalwetenschapper Henri Bloemen (KU Leuven) in gesprek met Gys-Walt Van Egdom (VUB/Hogeschool Zuyd) over de meertaligheid op het toneel

U kunt de theatervoorstelling Empedokles van Theater Zuidpool bekijken op 26 februari in Vooruit. Inschrijven kan tot 20/02 bij Simon.Leenknegt@UGent.be

http://www.theaterwetenschappen.ugent.be/thalia
http://www.sel.ugent.be
http://www.cliv.be
http://www.zuidpool.be

 

Colloquium 60 jaar META

Colloque du 60e anniversaire de META – 1955-2015
Colloquium for the 60th Anniversary of META – 1955-2015
Coloquio del 60º  aniversario de META – 1955-2015

Les horizons de la traduction : retour vers le futur
Translation’s horizons: back to the future
Los horizontes de la traducción: regreso al futuro

Du 19 au 21 août 2015 – Université de Montréal
August 19-21, 2015 – Université de Montréal
Del 19 al 21 de agosto de 2015 – Université de Montréal

Il y a 60 ans naissait la Revue des traducteurs, META, aux Presses de l’Université de Montréal. La plupart des traductologues d’aujourd’hui étaient encore sur les bancs de l’école ou n’étaient pas nés. La FIT venait d’être créée en 1953. L’ouvrage phare de Vinay et Darbelnet n’était pas encore sorti (1958), Mounin publiait son essai sur Les belles infidèles (1955), Edmond Cary, La traduction dans le monde moderne (1956) et Theodore H. Savory, The Art of Translation (1957). Près de dix ans plus tard, Otto Kade publiait Qualitätsstufen der Übersetzung (1963), Rudolf W. Jumpelt, La qualité en matière de traduction (Actes du 3e congrès de la FIT, 1963), Eugene Nida, Toward a Science of Translating(1964) et John C. Catford, A Linguistic Theory of Translation (1965). Il faudra attendre 1971 pour voir l’essai de Roman Jakobson, 1972 pour la description de la discipline par James Holmes et 1973 pour la création du néologisme « traductologie » par Brian Harris. C’est dire si META se place en pionnière de l’étude de la traduction dans le monde. Seule Babel, la revue de la FIT, la précède de quelques mois.

Pour célébrer cet anniversaire, on ne peut guère prétendre à un bilan exhaustif tant le domaine, ou plutôt la discipline s’est développée. Il est tout de même permis de penser à en repérer les principaux jalons, les concepts clés, les approches essentielles et les auteurs représentatifs qui en ont élargi les horizons et lui ont ouvert la voie du futur.

META invite à retourner vers ce futur de la traductologie, en août 2015, à Montréal, en pleines festivités estivales, dans le cadre d’une rencontre de traducteurs, de terminologues, de rédacteurs, de lexicographes et de linguistes sous la bannière de la traductologie. Inutile d’en décliner les axes, les sous-domaines, les sujets. L’invitation est au voyage : retour vers le futur.
————————————————————————————————————————————————————

The Translators’ Journal, META, was born 60 years ago, under the aegis of the Presses de l’Université de Montréal. Most translation studies scholars of today were still at the beginning of their schooling, or even not yet born. The IFT had only just been created, in 1953. Vinay and Dalbernet’s seminal work (1958) had not yet been published, Mounin was publishing his essay Les belles infidèles (1955), Edmond Cary, his La traduction dans le monde moderne (1956), and Theodore H. Savory, his The Art of Translation (1957). More than ten years later, Otto Kade published his Qualitätsstufen der Übersetzung (1963), Rudolf W. Jumpelt, his La qualité en matière de traduction (Proceedings of 3rd IFT Congress, 1963), Eugene Nida, his Toward a Science of Translating (1964), and John C. Catford, his A Linguistic Theory of Translation (1965). Roman Jakobson’s famous essay (1971), James Holmes’ description of the field (1972), and the creation of the term “traductologie” by Brian Harris (1973) were yet to come. There is thus no exaggeration is stating that META is a pioneer of study of translation worldwide.

To celebrate this anniversary, we cannot attempt a thorough review, given how much the field, or rather the discipline, has grown. We can, however, allow ourselves to identify its major milestones, its key concepts, its essential approaches, and its most significant authors, all of which have broadened its horizons and paved its way to the future.

META invites you to go back to the future of translation studies – in August 2015, in Montreal, in the middle of summer celebrations – during this meeting of translators, terminologists, writers, lexicographers, and linguists. There is no use in delineating axes, sub-domains, or topics. We invite you to travel far and wide: back to the future.

——————————————————————————————————————————————————–

Hace 60 años nacía la Revue des traducteurs, META, en Presses de l’Université de Montréal. La mayoría de los traductólogos de hoy aún estaban en la escuela primaria o no habían nacido. La FIT acababa de ser fundada en1953. La obra maestra de Vinay y Darbelnet (1958) todavía no existía, Mounin publicaba su ensayo Les belles infidèles (1955), Edmond Cary La traduction dans le monde moderne (1956) y Theodore H. Savory The Art of Translation (1957). Casi diez años después Otto Kade publicaba Qualitätsstufen der Übersetzung (1963) y Rudolf W. Jumpelt La qualité en matière de traduction (Actas del 3er Congreso de la FIT 1963), Eugene Nida Toward a Science of Translating (1964) y John C. Catford A Linguistic Theory of Translation (1965). Se tuvo que esperar a 1971 para el ensayo de Roman Jakobson, y 1972 para la descripción de la disciplina por James Holmes, y luego 1973 para la creación del neologismo francés « traductologie » por Brian Harris. Así queda demostrado el papel pionero de META en los estudios de traducción en el mundo. Solo Babel, la revista de la FIT, nace unos meses antes.

La disciplina ha evolucionado tanto en estas seis décadas que resulta difícil hacer un balance exhaustivo para conmemorar este aniversario. Pero sí se puede pensar en subrayar algunos hitos, algunos conceptos claves, algunos enfoques esenciales y algunos de los  autores más representativos quienes ampliaron el horizonte de la disciplina abriéndole el camino hacia el futuro.

META invita à volver al futuro de la traductología, en agosto de 2015, en Montreal, en medio de las celebraciones estivales, en un evento que reunirá a traductores, terminólogos, redactores, lexicógrafos y lingüistas. Resulta inútil definir los ejes, los campos o los temas de una discusión abierta sobre la traducción y sobre la traductología. Esta es una invitación a viajar: volver al futuro.