Masterclass : “Humor in vertaling”

Op vrijdag 16 februari 2018 organiseert de vakgroep VTC van de UGent een masterclass “Humor in vertaling: theorie en praktijk”.

Wat:

Humor is vaak onvertaalbaar, zo horen we. Maar humor wordt wel voortdurend vertaald. Hierover houden vier sprekers elk een uiteenzetting met een interactieve component. Engels is de voertaal maar de masterclass is zo opgevat dat studenten ook oplossingen kunnen aanreiken vanuit hun eigen moedertaal.

De masterclass is een project in het kader van Internationalisation@home, een UGent-initiatief dat studenten laat kennismaken met de internationale academische wereld in hun vakgebied.

(https://www.ugent.be/lw/nl/student/internationalisering/internationalistionathome.htm)

Voor wie:

Iedereen is van harte welkom, in het bijzonder Master- en Bachelor3-studenten met een interesse voor vertaling en/of onderzoek naar humor.

Inschrijven is gratis maar wel verplicht. Dat kan heel snel via volgende link:

https://goo.gl/forms/JuCkh2cqcFv6VQBh1

Waar:

Room A108, UGent, Campus Mercator, Building A (Abdisstraat 1, 9000, Gent)

Programma :

09:45-10:00

Welcome and introduction (Jeroen Vandaele)

10:00-10:45

Carol O’Sullivan (University of Bristol)

“The Pragmatics of Literary Humour in Translation: Rhymes and Misunderstandings”

This session will deal with popular fiction and drama.

Languages: French, Italian, English, German.

11:00-11:45

Javier Muñoz-Basols (University of Oxford)

“Wordplay and Linguistic Creativity: Multimodality and Translation in Musical Comedy”

This session will analyse the dubbing and subtitling of My Fair Lady (1964). It will focus on the challenges of translating a multimodal work like a musical, along with its humorous elements.

Languages: English, Spanish. We will also draw on examples of dubbing and subtitling in many other languages.

12:00-13:00 Lunch break

13:00-13:45

Patrick Zabalbeascoa (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)

“The Complexities of Translating Irony in TV and Film Comedy”

This session will deal with ironic humour and the difficulties of its audiovisual translation.

Languages: English.

14:00-14:45

Jeroen Vandaele (UGent)

“Truly Untranslatable? Facing Comedic Complexity”

This session will deal with a film scene taken from The Naked Gun and an excerpt from Felipe Benítez Reyes’s half-comic novel Lo que viene después de lo peor (‘What comes after the worst’, ‘Wat na het ergste komt’). Knowledge of Spanish is not required.

Languages: Dutch, English, French, Spanish.

Gratis

Inschrijving :

Attendants are kindly asked to register via the following link on February 14 at the latest:

https://goo.gl/forms/JuCkh2cqcFv6VQBh1

Contact: Jeroen Vandaele jkm.vandaele@ugent.be

Studiedag: “Trauma y traducción en la narrativa hispanoamericana contemporánea”

Op vrijdag 2 februari vindt aan de UGent de studiedag “Trauma y traducción en la narrativa hispanoamericana contemporánea” plaats in het kader van het FWO-project UGent-KUL “Vidas en traducción. Las paradojas de la escritura autobiográfica multilingüe hispanoamericana”. Mede-organisatoren zijn CLIV en CMSI (Cultural Memory Studies Initiative).

Location: Grote Vergaderzaal Engels (large meeting room, 130.017), Blandijnberg 2, Gent
Website: http://www.livesintranslation.ugent.be/trauma-y-traduccion/
Contact: Ilse.Logie@UGent.be

Gastlezing – Stefanie Cosijns: “De status van de literair vertaler”

In deze lezing wordt de status van de literair vertaler in het Nederlandse taalgebied belicht. Na een korte bespreking van de kernbegrippen die in de literatuur en in deze uiteenzetting worden gebruikt, wordt nagegaan hoe het gesteld is met de socio-economische positie van literair vertalers in het Nederlandse taalgebied, i.e. Nederland en Vlaanderen. Welke elementen geven het concept status precies vorm? Welke van die elementen zijn concreet van toepassing op de situatie van de literair vertalers in het Nederlandse taalgebied? Zijn er verschillen inzake de status van de literair vertaler tussen Nederland en Vlaanderen? Deze vragen worden behandeld op basis van een uitgebreide sociologische literatuurstudie alsook steekproefsgewijs gevoerde enquêtes bij beroepsverenigingen.

Wanneer: Donderdag 14 december 2017 – 12.00-13.00

Waar: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, lokaal D.3.12

Stefanie Cosijns studeerde in 2012 af als Master in de Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent, met een specialisatie in Film- en televisiestudies. Achteraf gezien had ze spijt dat ze niet voor een talenrichting had gekozen omdat daar eigenlijk haar passie ligt. De opleiding in Communicatiewetenschappen heeft anderzijds haar interesse in de sociologie aangewakkerd alsook een stevige basis gelegd voor onderzoekvaardigheden die haar later zouden van pas komen. Na een jaar van twijfel en een beetje spijt besloot ze uiteindelijk om alsnog haar eerste passie te volgen en in 2013 zat ze opnieuw op de schoolbanken, nu aan de Vrije Universiteit Brussel in de richting Toegepaste Taalkunde. In juni 2017 studeerde ze af als Master in het Vertalen Engels en Frans.

Deze gastlezing vindt plaats in het kader van het college Deontologie in de Master Vertalen maar is open voor alle geïnteresseerden.

Voor meer informatie: sonja.lavaert@vub.be

Vacature voor een assistent Nederlandse taal- en/of vertaalkunde voor het academisch jaar 2017-2018 (Université de Liège)

Aan de Universiteit van Luik is met ingang van 1 oktober 2017 een tweejaarlijks hernieuwbaar mandaat vacant voor een assistent Nederlandse taal- en/of vertaalkunde. De taakomschrijving behelst naast ondersteuning bij de colleges in de betrokken domeinen hulp bij de organisatie van de examens en administratief werk voor de vakgroep Nederlands.

De kandidaten dienen te beschikken over een uitgesproken onderzoeksprofiel en het voornemen te hebben het werk aan een doctoraal proefschrift aan te vatten of voort te zetten. Voorkeur zal worden gegeven aan kandidaten met een zeer goede beheersing van de vaktaal (Nederlands) en de werktaal (Frans).

Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Prof.dr. L. Rasier, voorzitter van het Departement de Langues et Lettres modernes: laurent.rasier@ulg.ac.be. Sollicitaties met motivatiebrief (in het Frans) en cv dienen te worden gericht aan: M. le Prof. Jean Winand, Doyen de la Faculté de Philosophie & Lettres, Université de Liège, Place du 20 Août, B-4000 Liège, doyen.phl@ulg.ac.be . De sluitingsdatum is 15 augustus e.k.

Masterclasses over het vertalen van jeugdliteratuur

Op 19 en 20 oktober 2017 organiseert de KU Leuven samen met de Universiteit Antwerpen een congres over Children’s Literature and Translation Studies. In aanloop naar dit congres voorziet de Faculteit Letteren van de KU Leuven campus Brussel op 18 oktober een reeks masterclasses over het vertalen van jeugdliteratuur gericht op masterstudenten. De sessies vinden plaats tussen 10.30-12.30 en 13.30-15.30 uur.

Tijdens elke masterclass buigt een ervaren vertaler zich samen met een groep van maximum twintig studenten over de specifieke eisen die het vertalen van jeugdliteratuur met zich meebrengt. Ter illustratie worden een of meerdere vertaalfragmenten vergeleken met de originele tekst. Het zal steeds gaan om vertalingen naar het Nederlands en wel vanuit de volgende talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Pools. De dag wordt afgesloten met een panelgesprek (16.00-16.45) over de eigenheden en uitdagingen die vertalers van jeugdliteratuur tegenkomen.

Er kan zowel klassikaal als individueel ingeschreven worden.