Fouad Laroui – Writer in residence aan de VUB (21-25 maart 2019)

Van 21-25 maart is Fouad Laroui writer in residence aan de VUB. Hij zal lezingen en gesprekken houden in verschillende talen:

Donderdag 21 maart, 17-19u (lokaal D.3.08): Discussion seminar / séminaire de discussion “Aesthethics and Ethics in Multicultural Literature Today” (hosted by Prof. dr Daniel Acke & Prof. dr. Elisabeth Bekers) ;

Vrijdag 22 maart 12-14u (Studentenrestaurant, STOA): Séminaire déjeuner avec Dr. ir Fouad Laroui “Réflexions postcoloniales sur la Francofonie” (organisatie Prof. dr. Daniel Acke & Prof. dr. Sabine Hillen voor La Semaine de la Francophonie) ;

Vrijdag 22 maart 18u30-21u (U-Residence, groene zaal): Alumni Drink en Literaire Avond met Fouad Laroui rond zijn laatste roman L’insoumise de la Porte de Flandre (2017)

Maandag 25 maart 13-15u (Promotiezaal D.2.01): Gesprek tussen Jean Paul Van Bendegem en Fouad Laroui over diens recent boek Dieu, les mathématiques et la folie (Robert Laffont, 2018)

Volledig programma: Programma F. Laroui 21-25 maart

Polyglots and Polysystems? Researching multilingualism in contemporary Latin American and Latino literature and film

Op 15 maart 2019 vindt aan de KUL (Campus Antwerpen) de studiedag “Polyglots and Polysystems?/¿Políglotas y Polisistemas? Researching multilingualism in contemporary Latin American and Latino literature and film” plaats.

Multilingual writing has been a common practice since Antiquity, but has only become a popular research topic among critics in recent years. Kellman, who prefers the term translingualism, states that “the creation of a new voice means the invention of a new self” (2014). Many writers as well as film directors draw on their daily use of more than one language as a creative resource, but, as Yildiz points out in her authoritative essay Beyond the Mother Tongue, The Postmonolingual Condition, multilingualism is still haunted by the ideal of one true mother tongue (Yildiz 2012). Moreover, there is the material impossibility of a radically plurilingual literature because big publishing houses are not interested in it (Lennon 2010).

In the one-day conference, Polyglots and Polysystems, it is our aim to analyze multilingualism in literature and film from different perspectives through which both the product and the process can be approached. Codde, for instance, reminds us that, although Polysystem Theory seems to have lost its appeal for students and researchers of comparative literature, Even-Zohar’s interpretative model still offers a “framework for a wide-ranging and still topical study of a variety of cultural phenomena” (Codde 2003). The conference will bring together insights and methodologies from literary studies, film studies and translation studies, and confront these with new perspectives in the field. We also welcome case studies of contemporary literary works and films from 2000 until now. The main focus will be on texts and films in English and/or Spanish.

Organizing Institutions: KU Leuven, Research Group VICT (“Translation and Intercultural Transfer”) and Ghent University, Research Group CLIV (“Literature in Translation”)

Conference programmePolyglots and Polysystems

Studiedag : vertalen en bewerken van klassieke teksten voor een hedendaags publiek

In het kader van het vak “Vertaaltheorie en –praktijk: de klassieken” organiseren Berenice Verhelst en Stijn Praet (UGent) dit jaar weer een discussiepanel waarin classici, auteurs, vertalers, dramaturgen het zullen hebben over het vertalen en bewerken van klassieke teksten voor een hedendaags publiek (officiële poster: Panelgesprek – Klassieken voor kinderen en jongeren).

De gasten zijn Peter van Olmen (auteur/docent), Marcel Roijaards (auteur/dramaturg/scenarist), Stefan Van den Broeck (auteur/vertaler/leraar) en Tom Bruynooghe (dramaturg). Het panel zal worden begeleid door Sylvie Geerts (Hoe Skylla in een graafmachine veranderde: de receptie van de klassieke mythologie in de Nederlandstalige jeugdliteratuur van 1970 tot vandaag, diss. 2014). Om het gesprek wat te stroomlijnen gaan de sprekers onder meer nadenken over hoe zij het verhaal van Daedalus en Icarus uit Ovidius’ Metamorphoses naar een jeugdig publiek zouden brengen.

Datum: vrijdag 3 mei van 11.30 tot 14.15 u.

Locatie: Universiteit Gent, Blandijnberg 2 (lokaal 110.079, 1ste verdieping).

Vacature fulltime doctor-assistent Frans-Nederlands (Universiteit Antwerpen)

Het departement Vertalers en Tolken van de UAntwerpen heeft een vacature voor een fulltime doctor-assistent vertalen en vertaalwetenschap Frans-Nederlands.

Het doctor-assistentschap gaat in op 1 oktober 2019, voor een periode van 3 jaar. Na die 3 jaar, op 1 oktober 2022, voorziet het personeelsplan in een vacature fulltime Zelfstandig Academisch Personeel (in tenure track) met een vergelijkbare opdracht.

Meer informatie : https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/2019aapflwex033/

Kandideren kan tot 20 maart 2019.

Vacature hoogleraar Vertaalwetenschap Universiteit Utrecht

Het departement Talen, Literatuur en communicatie (TLC) van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft een vacature voor de functie van Hoogleraar Vertaalwetenschap.

De vacature is terug te vinden op de website van de Universiteit Utrecht. Sollicitaties kunnen alleen via de link op de desbetreffende pagina worden ingestuurd.

Solliciteren kan tot 27 januari 2019.

Vacaturetekst in het Engels: chair_in_translation_studies

Potentieel en limieten van vertaalkritiek

Gastcollege met Anja van de Pol-Tegge (Vrije Universiteit Brussel en Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf).

Het gastcollege vindt plaats in het kader van het college Deontologie in de Master Vertalen maar is open voor alle geïnteresseerden.

Literaire vertalingen worden jaar na jaar in een groot aantal geproduceerd en op de boekenmarkt als vanzelfsprekend beschouwd. Hoe kunnen we echter de kwaliteit van deze vertalingen – en van de beslissingen die tijdens het vertaalproces werden genomen – beoordelen? En wat zijn de verifieerbare en methodische criteria waarmee we rekening moeten houden? In dit college wordt ingegaan op deze vragen en toegelicht wat de verschillende vormen en uitdagingen zijn van een ‘vertaalkritiek’. Aan de hand van casestudies worden twee verschillende perspectieven voor de evaluatie van literaire vertalingen gepresenteerd. Met de focus op de ‘equivalentie’ van bron- en doeltekst wordt vooreerst het systematisch model van een ‘Translation Quality Assessment’ van Juliane House besproken. Met de focus op de ‘vertaalstrategie’ wordt vervolgens het programmatische model van imagologie dat door Hugo Dyserinck in de vergelijkende literatuurwetenschappen werd ontwikkeld als een vertaalkritische invalshoek toegepast. We zullen samen nagaan of deze evaluatiemodellen geschikt zijn voor literaire vertalingen.

Wanneer: Donderdag 13 december 2018 – 12.00-14.00

Waar: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, lokaal D.3.14

Voor meer informatie: sonja.lavaert@vub.be

Miriam Van hee in gesprek met haar vertalers Daniel Hugo en Philippe Noble

Op maandag 19 november (14u-15.30u) heeft in Poëziecentrum (Vrijdagmarkt, Gent) een gesprek plaats tussen Miriam Van hee en twee vertalers van De bramenpluk: Philippe Noble (Frans) en onze “vertaler op campus” Daniel Hugo (Afrikaans).

De bramenplukIn plaas van die stilte. ’n Keuse uit die gedigteLa cueillette des mûres

Moderatoren: Désirée Schyns (Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie) en Yves T’Sjoen (Vakgroepen Letterkunde & Talen en Culturen).

Met steun van de onderzoeksgroepen: CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling, UGent-VUB), TRACE, POWEZIE en Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (UGent).

Met dank aan de vakgroepen VTC en Letterkunde (UGent).

Iedereen van harte welkom.

De ‘getuigenis’ van de dader Trauma, stem en vertaling

Gastcollege met Anneleen Spiessens (postdoctoraal researcher in het Departement Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent)

Het gastcollege vindt plaats in het kader van het college Deontologie in de Master Vertalen maar is open voor alle geïnteresseerden.

Welke ethische en taalkundige moeilijkheden duiken op bij het uitgeven en vertalen van daderverhalen over genocidair geweld? In dit college zal worden gefocust op de autobiografie van Auschwitz-kampcommandant Rudolf Höss en de interviews die de Franse reporter Jean Hatzfeld afnam van Rwandese Hutu’s in de gevangenis van Rilima. Het verhaal van de dader kan worden gezien als een extreme vorm van getuigenis, in die zin dat het niet alleen de grenzen opzoekt van wat ethisch-moreel aanvaardbaar of zelfs geloofwaardig is, maar ook omdat het niet lijkt te beantwoorden aan het ‘genre’ van de getuigenis. Als we de term ‘getuigenis’ al kunnen gebruiken voor teksten die zo weinig ontwrichting, zo weinig trauma uitdrukken, in tegenstelling tot de verhalen van overlevenden. De daderteksten zijn waardevol en veelzeggend, juist omwille van wat er niét staat: de termen die de spreker niet gebruikt, de gedachten die hij niet formuleert, de emoties die hij niet verwoordt. Het niet-traumatische karakter van de ‘getuigenis’ heeft gevolgen voor het taalgebruik (gedetailleerd en klinisch volgens de uitgevers van Höss) en de ‘stem’ van de spreker (monotoon, volgens Hatzfeld). Dat aspect van het daderdiscours interpreteren, weerspiegelen en betekenis geven vormt een grote uitdaging voor iedereen die betrokken is bij het tot stand komen van de uiteindelijke ‘getuigenis’, en in het bijzonder voor de vertaler.

Wanneer: Donderdag 29 november 2018 – 12.00-14.00

Waar: Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, lokaal D.3.14

Contactsonja.lavaert@vub.be

“… mijn trage reistocht door de nacht …” Herinneringen aan Raymond Van den Broeck

“… mijn trage reistocht door de nacht …”
Herinneringen aan Raymond Van den Broeck

Vrijdag 8 februari 2019
KU Leuven
Campus Antwerpen
Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen

Programma

13.00-13.30 uur
Onthaal

13.30-14.00 uur
Een vertaaltheorie in de conjunctief. Raymond Van den Broecks theoretische ambivalentie
Henri Bloemen

14.00-14.30 uur
De onvertaalbare Mallarmé
Paul Claes

14.30-15.00 uur
Denken door metaforen: Raymond Van den Broecks cruciale bijdrage tot de cognitieve vertaalwetenschap
Lieven D’hulst

15.00-15.30 uur
Sendbrief vom Dolmetschen
Erik Hertog

15.30-16.00 uur
Koffiepauze

16.00-16.30 uur
Over kritisch normbesef
Ton Naaijkens

16.30-17.00 uur
Therapie en vertaling
Winibert Segers

17.00-17.30 uur
“Zou jij je daar niet aan wagen, collega Waegemans?”
De receptie van Russische literatuur in de Nederlanden
Emmanuel Waegemans

De studienamiddag is gratis. Wel graag aanmelden bij Karen.Foelen@kuleuven.be vóór 14 januari 2019.

Vacature: Professor in vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer

Solliciteren tot 06-11-2018 
Vakgebied: Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer
100% Docent tenure track
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Referentienummer:201809/LW/ZAP/005

U kunt de vacature, afhankelijk van waar ze werd gepubliceerd, bekijken op de interne (na inloggen) en/of externe vacaturepagina.

OPDRACHT

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is vanaf 1 februari 2019 een voltijds ambt van docent in het tenure track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer.

Academisch onderwijs

U werkt mee aan het onderwijs op bachelor- of masterniveau binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie in een van de talen die in de vakgroep worden gedoceerd.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt vernieuwend onderzoek uit in het domein van vertaalonderzoek toegespitst op cultural transfer.

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

PROFIEL

Kennis/ervaring

  • U heeft reeds hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verricht in het vakgebied Vertaalwetenschap toegespitst op cultural transfer zoals blijkt uit publicaties in kwaliteitsvolle wetenschappelijke tijdschriften en boeken met peer review;
  • U hebt aantoonbare expertise in vertaalonderzoek, toegespitst op cultural transfer;
  • U bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te begeleiden en hiervoor de nodige fondsen te verzamelen;
  • U beschikt over didactische vaardigheden die gericht zijn op het ontwikkelen en realiseren van academische competenties bij universiteitsstudenten;
  • U kunt aantoonbare ervaring voorleggen in onderwijs op academisch niveau;
  • Het niveau van uw Nederlands en van één of meerdere vreemde talen van de vakgroep vertalen, tolken en communicatie is C2;
  • Strekken tot aanbeveling:
       • Internationale mobiliteit o.m. door onderzoekverblijven in onderzoeksinstellingen extern aan de instelling waaraan de hoogste academische graad werd behaald;
       • Positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau;
       • Onderwijsprofessionalisering
       • Ervaring met vertaling in de culturele sector

 

MEER INFORMATIE

Nadere informatie betreffende deze vacatures kan verkregen worden bij Prof. Veronique Hoste (veronique.hoste@UGent.be) van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.