Archief

2014

26/11/14. Esther Otten: vertaalworkshop over Cornelia Funke met financiële ondersteuning van het ELV in het kader van het MA-vertaalatelier Duits literair vertalen (VUB, E.2.02, 11-13u.)
19/11/14. Els Snick (UGent): vertaalworkshop Duits over de vertaling van Joseph Roth in het kader van het MA-vertaalatelier Duits literair vertalen (VUB, E.2.02, 11-13u.)
19/11/14. Lars Bernaerts (UGent): “Narrative and Stylistic Features of Translation” in het kader van het MA-vak Theory of Literary Translation (VUB, 16-18u.)
22/10/14. Dirk Delabastita (UNamur): “Conceptualizing Translation” in het kader van het MA-vak Theory of Literary Translation (VUB, 16-18u.)
9/10/14. Yoko Tawada: lezing uit eigen werk en gesprek met studenten over de tekst en het proces van vertalen. Plaats: Afdeling Japanse Taal en Cultuur, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, 5de verdieping, lokaal 150.18, 11u30.
8/10/14. Yoko Tawada: workshop over “Das Tor des Übersetzers oder Celan liest Japanisch”  (VUB lokaal D.3.06, 14-16u)
7/10/14. Yoko Tawada: lezing “Translators’ voices from the future”, Studium Generale, Hogent (Miry Concertzaal van het Conservatorium, Biezekapelstraat, Gent,  20u)
15 en 16/09/14. colloquium The Dutch Legacy. Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment (Marburg, DE), mede-organisator CLIV-lid Sonja Lavaert (VUB)  The Dutch Legacy flyer

2013

18/04/2013. De ‘clausiaanse’ handgreep. Hugo Claus en de literaire vertaling. KANTL, Koningstraat 18, Gent, Auditorium

De onkreukbaarheid van de verliefde. De vertaalbaarheid van twaalfde-eeuws Latijn
Piet Gerbrandy studeerde klassieke talen te Leiden en doceert Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft vertalingen, essays, gedichten en poëzierecensies. Hij heeft onder andere de Institutio Oratoria van Marcus Fabius Quintilianus uit het Latijn vertaald. De Nederlandse titel van dit boek is De opleiding tot redenaar. In 1993 begon hij met het schrijven van essays voor het weekblad De Groene Amsterdammer; in 1996 werd hij poëzierecensent bij de Volkskrant. In 2007 verscheen zijn boek Het feest van Saturnus: de literatuur van het heidense Rome, en in 2008 een door hem in het weekblad Opinio begonnen publieke gedachtewisseling met de rechtsfilosoof Andreas Kinneging in de vorm van achtmaal twee brieven, Het goede leven. Gerbrandy promoveerde in 2009 op een proefschrift over de poëzie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink.

2012

10/12/2012. Lezing van Prof. Debashree Dattaray (University of Kolkata,India) over The politics of translation in India, (De afdelingen Engelse Literatuur en Talen en Culturen van Zuid-Oost Azië, UGent, in samenwerking met de AOG ‘Literatuur in vertaling’)
17/09/2012
Workshop ‘Narration and Translation’
22/05/2012
Vertaalseminarie Boris Korkmazov (Rusland), Faculteit Toegepaste Taalkunde, Vakgroep Russisch
8/03/2012
Studiedag Arnon Grunberg
Gent, KANTL
Beeldverslag (1)
Beeldverslag (2)

2011

12/12/2011
Strijd om een versregel van Lucretius. Aspecten van vorm en inhoud van een Lucretiusvertaling
Faculteit L&W
25/05/2011
“Amidst Smoke and Different Questions” / “Среди дыма и разных вопросов”
Internationaal seminarie over het vertalen van Andrej Platonovs werk
Vakgroep Slavistiek en Oost-Europakunde van de Universiteit Gent
8/3/2011
Onderzoeksdag 2011: Het eigene en het vreemde revisited. De omgang met de ander in Literaire vertalingen
Gent, 8 maart 2011: Beeldverslag
Programma

2010

21-22/10/2010
Recepción y recreación: culturas y literaturas hispánicas en el Benelux
Radboud Universiteit, Nijmegen
21-22/10/2010
Dynamic Translations in the European Renaissance
La traduzione del moderno nel Cinquecento europeo
International Symposium, University of Groningen
14/10/2010
Ingeborg Bachmann & Paul Celan – Een dramatische liefde
Poëziecentrum, Gent
23-25/09/2010
6th EST Congress: Tracks and Treks in TS
Leuven
16-28/08/2010
CETRA: Twenty-second Doctoral Summer School
Katholieke Universiteit Leuven
9-12/06/2010
Tales of Transit
Narrative Migrant Spaces in Transatlantic Perspective
1830-1954
International conference
Felix Archive
Antwerp, Belgium
Tales of Transit brought together insights and methodologies from migration and maritime history, translation studies and literary studies, and confronted these with the rich but largely underexplored archive of transatlantic migrant narratives. In view of the opening of the Red Star Line Museum in Antwerp, Tales of Transit takes the city as its starting point to rethink transatlantic migration. Keynote Speakers: Matthew Frye Jacobson (Yale University),  Nancy K. Miller (City University of New York), Adam Walaszek (Jagiellonian University Krakow), Werner Sollors (Harvard University). Organizing Institutions:
Ghent University Association Research Group on Literature in Translation; Faculty of Translation Studies, Ghent University College; Institute of Jewish Studies, University of Antwerp; Leuven Research Group on Literary Relations and Postnational Identities; Lessius University College Department of Applied Language Studies; Roosevelt Study Center, Middelburg; Red Star Line Museum, Antwerp

24-25/06/2010
The Limits of Literary Translation
Exeter College, University of Oxford
12/03/2010
De Franstalige Canadese auteur Sylvie Massicotte was op 12 maart te gast in de les Literair vertalen, in de master vertalen Frans.
11/03/2010
Inge Arteel. Gastcollege: De vertaling van Jelineks Underground (Hogeschool Gent)
16-19/02/2010
In samenwerking met CETRA (KULeuven) en de Doctoral School for Arts, Humanities and Law (UGent) organiseerde de AOG Literatuur in vertaling een seminarie voor doctorandi en jonge onderzoekers.

Het seminarie werd erkend als een specialist course van de Doctoral School for Arts, Humanities and Law van de Universiteit Gent en richtte zich daarbij in de eerste plaats tot de doctorandi in de Letteren, in de Taal- en Letterkunde, of in de Vertaalwetenschap.
“Plurilinguisme, traduction et autotraduction” (prof. dr. Rainier Grutman)
Programma
16/02/2010
10h-13h: “Le plurilinguisme et la traduction dans la galaxie des langues”
14h30-17h: doctorandipresentaties et tutorials
   17/02/2010
10h-13h: “Traduire le plurilinguisme: défis, solutions, compromis”
   18/02/2010
10h-13h: “L’autotraduction, une arme à double tranchant”
14h30-17h: doctorandipresentaties et tutorials
Publieke lezing
    19/02/2010
10h-12h: “Writing and Reading Diglossia”

11/02/2010
Hoe vertaal je een Turkse Nobelprijswinnaar? Vertaalsters van Orhan Pamuk doen een boekje open. Op 11 februari 2010 organiseerde de Vakgroep Turks van Hogeschool Gent Vertaalkunde een namiddag rond literaire vertaling. Centraal staan de werken van de Turkse schrijver Orhan Pamuk, winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur in 2006. In een gesprek met Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden, vertaalsters van Pamuk in het Nederlands, peilde Désirée Schyns (vakgroep Frans) naar hun ervaringen, keuzes en vertaalstrategieën. In 2008 kregen beide dames de Vertaalprijs van het Fonds voor de Letteren vanwege hun opmerkelijke vertalingen uit het Turks. Voor het gesprek gaf Johan Vandewalle (vakgroep Turks) een korte uiteenzetting over ‘Pamuks meanderende zinnen’ en aan de hand van enkele voorgelezen fragmenten worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de typische stijl van de auteur. Hogeschool Gent Vertaalkunde is de enige plaats in het Nederlandse taalgebied waar een academische vertaler-tolkopleiding Turks wordt aangeboden.

2009

4/12/2009
Lezing: ‘Martialis, Spotepigrammen‘ door Evelien De Smet (licentiate Latijn & Grieks, leraar klassieke talen)
28-29/5/2009
colloquium Joseph Roth
12/02/2009
Literatuur in vertaling
Eerste onderzoeksdag van de AOG Literatuur in Vertaling